Minin Seher

Dobrodošli na moj blog

10.07.2011.

{ " SELAM ALEJK - MALO SUTRA " }

“Selam alejk - malo sutra” 
 
 Poštovani,

Da li smo istinski svjesni značenja riječi našeg islamskog pozdrava Esselamu alejkum? Ili je nazivanje selama postala samo formalnost?

Kada nekome nazovemo selam dajemo mu do znanja da će biti miran od našeg jezika i naših ruku, a praktično to znači sljedeće:

1. NEĆEMO GA OGOVARATI

Zašto je bitno da ne ogovaramo ljude? Zato što ogovaranjem širimo mržnju i zavade među ljudima, i podstičemo šejtana protiv čovjeka, jer šejtan kada vidi da se neko ogovara okuraži se i što više može napadne čovjeka koji se ogovara raznim mislima, sumnjama, itd. Zato se kaže da ako znamo da nas neko ogovora trebamo što više spominjati Allaha, radi zaštite od šejtanskog došaptavanja. Inače, jedan od razloga ogovaranja jeste mržnja prema nekome i želja da mu se nanese šteta, pa ogovaranje tako podsjeća na prizivanje šejtana u pomoć, a ružan je šejtan pomagač! Ako postoji neki problem među nama rješavajmo ga u direktnom odnosu, nasamo, otvoreno i iskreno, sa jedinom željom da postignemo Allahovo zadovoljstvo. Ako nismo spremni nekome iskreno pomoći, onda mu nemojmo ni odmagati tako što ćemo ga ogovarati. Ogovoriti se smije samo u slučaju upozoravanja na neku provjerenu opasnost, kao što je lopovluk, korupcija, nastranost, itd.

Kako možemo očekivati da nekoga pri susretu pogledamo vedra lica ako smo ga prije toga nepravedno ogovorili??? To je nemoguće. Muslimani se danas često selame poluglasnim, jedva razgovijetnim tonom, mrka lica, sa podsmjehom, sa mutnjom i perfidnošću u očima, podcjenjivačkim pogledom od glave do pete, uz “škakiljanje” u grlu, tj. nakašljavanje, pretjeranom bučnošću, itd. A sve to često je posljedica što oko usta imamo “krv i ostatke mesa” čovjeka kojeg smo “jeli” u stanju kada on to nije mogao osjetiti. Upravo tako se ogovaranje opisuje u Kur'anu – kao jedenje mrtvog mesa čovjeka! Ono što je suprotno tom nečistom, odvratnom odnosu jedenja tuđeg mrtvog mesa jeste odnos čistih prsa prema ljudima. Po hadisu, čovjek koji legne na počinak a ne misli ništa loše o drugom muslimanu ima čista prsa. Takvom čovjeku Poslanik, a.s., Allahovim dopuštenjem, obećava džennet!

2. NEĆEMO GA OMALOVAŽITI

Poslanik, a.s., je rekao “Dovoljno je čovjeku zla da omalovaži i podcjeni drugog muslimana”. Omalovažavanje je obično posljedicaistraživanja tuđih mahana, a to je jedna od najgorih stvari po vjeru čovjeka.Trebamo se podsjetiti da naš život jeste TEST, i da se moramo baviti sobom, svojimradom i pripremanjem za najveći ispit našeg života od kojeg zavisi naša vječnost.Student koji sprema ispit posvećen je sebi i svom trudu, a ne gleda kako drugi spremaju ispit, osim onih dobrih studenata od kojih može nešto da nauči. Drugim studentima će se baviti samo ako im treba dati savjet, ako im može pomoći, itd. Svi smo mi studenti na ovom svijetu, pa zapitajmo se šta smo pripremili i šta pripremamo za polaganje računa pred Bogom. Sa čim ćemo doći pred Boga?

3. NEĆEMO GA SUMNJIČITI.

Čovjek nekada pomisli nešto loše o drugom čovjeku, misli da ga je “pročit'o” i sl., i onda zauzme negativan stav prema njemu, međutim, stanje tog čovjeka može biti potpuno drugačije. Možda je on kod Allaha bolji od nas. Možda je uradio neko djelo koje ga je približilo Uzvišenom, a za koje mi neznamo. Svaki čovjek je svijet za sebe. Svako od nas ima prednosti i nedostatke. Pravednost se ogleda u davanju položaja (tj. časti i obaveza) ljudima prema njihovim sposobnostima, bez podcjenjivanja ikoga. Ako je čovjek ubjeđen u svoje sposobnosti,u svoj položaj, on neće imati potrebu da drugog podcjenjuje, da ga omalovažava, jer to obično rade ljudi koji imaju neki kompleks više vrijednosti, pa svoje nedostatke “liječe” na slabima tako što ih ugnjetavaju, ponižavaju, maltretiraju, sve “kako bi im pokazali gdje je njihovo mjesto” i “jer oni ne zaslužuju bolje i ne znaju za drugačije”. Boje se da bi mogli izgubiti nekakav oreol uzvišenosti ako bi bili ljubazni prema podređenima. Naravno, nekada postoje sporna ponašanja od strane nižeg staleža, ali istinski gospodin zna kako da se nosi sa time, a ne da svoje gospodstvo brani drskošću, grubošću, provokacijama, itd. Ako želimo znati ko je zaista jak i pametan, a ko slab podsjetimo se na sljedeći hadis: “Pametan je onaj koji strogo vodi računa o svojim postupcima, i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji slijedi svoje strasti i bezrazložno se nada i pouzdava u Allaha.

4. NEĆEMO PRENOSITI NJEGOVE RIJEČI

Prenošenjem tuđih riječi unosi se smutnja među ljude. Riječi se obično prenose u određenom kontekstu koji nama odgovara i bez prisustva osobe koja ih je izgovorila. Nekada se riječi potpuno pogrešno protumače i ako se kao takve prenesu nastaće šteta, ljudi će zamjeriti jedni drugima, okrenuće se jedni protiv drugih, itd., a to je ono što šejtan želi, da zabavi ljude beskorisnim stvarima i tako ih odvrati od spominjanja Uzvišenog Allaha. Za svaku riječ čovjek će biti odgovoran pred Bogom. Ako je čovjekovo srce vezano za Allaha onda su njegove riječi zdrave i korisne, a ako je čovjekovo srce u nemarnosti prema Bogu, ako prenosi tuđe riječi, ako se bavi besposlicama, kao što je beskorisno gledanje televizije, ispijanje kafe, itd., onda su njegove riječi smrdljive, pokvarene, svadljive, uvrijedljive, itd.

Poslanik, a.s., snažno je upozorio ljude na Sudnji dan i da će tada biti pokrenuti sudski sporovi između ljudi povodom ogovaranja, prenošenja riječi, podkradanja, napada, itd. Čovjek će morati svojim dobrim djelima platiti svu štetu koju je nanio drugima ogovaranjem, prenošenjem riječi, potvorama, udaranjem itd., a ako mu nestane dobrih djela onda će štetu nadoknaditi preuzimanjem loših djela na svoj račun. To je strašna opomena! Zamislimo TAJ DAN i TAJ SUD, to će zaista biti zastrašujuće vrijeme. Molim sve nas da imamo na umu dolazak pred Uzvišenog Allaha, koji je Milostiv ali i strahovito kažnjava. Allah nije zadovoljan da se drugi nepravedno ogovaraju i tuđe riječi prenose.

5. NEĆEMO BITI DRSKI

Princip Islama je da vjernici budu samilosni jedni prema drugima, a ponositi prema nevjernicima. Međutim, često vidimo muslimane kako se međusobno svađaju, vrijeđaju, psuju, prijete, pa čak i fizički obračunavaju. Sve to dovodi do situacije da se dušmani Islama time naslađuju i podsmjehuju muslimanima, ne uzimajući ih za ozbiljno, i osjećajući se superiorno spram njih. Umjesto toga, muslimani bi trebali svojim ponašanjem druge ljude pozivati u Islam, jer ti drugi ljudi upravo to žele, njihove duše žedne su upute, pa hoćemo li doći pameti i naPravi put nemuslimanima ukazivati, a prestati se međusobno svađati i “prepucavati”? Čovjek koji ne može kontrolisati svoje strasti podlegne porivu agresivnosti, kojaovlada njegovim razumom i onda je u stanju svašta kazati i uraditi. To je stanje bez stida, a u hadisu se kaže da ko nema stida može raditi šta hoće, tj. od bestidnika te ne može ništa iznenaditi, jer on u tom stanju nema granice u ponašanju. Agresivnost donosi kratkotrajan osjećaj moći i olakšanja od određenog pritiska, međutim, dugoročno prouzrokuje poremećaj odnosa među ljudima, stvara mržnju,netrepeljivost, otvara nove sukobe, itd. Niko ne voli drsku i grubu osobu, pa je zato poslanik Muhammed, a.s., bio daleko od takvog ponašanja. U suprotnom, njegova misija ne bi bila ostvarena. To je lekcija za nas. Ako smo zaista iskreni vjernici koji žele da žive Islam i da druge ljude pozovu na Pravi put onda moramo biti čisti od grubosti i drskosti. Ako vjernik pozove nekoga u vjeru a taj neko mu uzvrati neprihvatanjem i još mu napravi neku spletku a onda tom vjerniku “pukne film” jasno se vidi da on nije naučio lekciju strpljivosti i da nije upoznat sa metodom da've (misionarstva) Poslanika, a.s., kojeg su znali grubo odbiti, kamenjem i trnjem ga zasuti, a on bi na to kazao: Možda Allah iz njihove kičme izvede potomstvo koje će Allaha obožavati.

6. NEĆEMO MU ZAVIDITI

Zavist je također jedna od najgorih pojava po vjeru čovjeka. U hadisu se kaže da zavist uništava dobra djela kao što vatra sagorijeva drva.Kada pogledamo zašto ljudi jedni drugima zavide vidjećemo da je to uglavnom zbog materijalnih stvari. I tu se prepoznaje blesavost ljudi koji zavide zbog materije koja je prolazna i za koju će se račun pred Bogom polagati. Kada bi ljudi znali “zavidili” bi onima koji su duhovno bogati, koji lijepo uče Kur'an i postupaju po njemu, koji dijele imetak na Allahovom putu, koji održavaju džamije, itd., uz želju da i oni budu takvi. Za razliku od materijalnog bogatstva, duhovno bogatstvo može steči svaki čovjek ako to želi. Međutim, duhovno bogatstvo nije popularno i privlačno mnogima. Allahova mudrost je da duhovno bogatstvo mogu steči svi koji to žele, ali je i znakovito što ljudima to nije privlačno. Nekako to podsjeća na djelo šejtana koji uljepšava čovjeku ružne stvari, a omrzava dobre stvari. Na primjer, lahko je potrošiti 50 KM na odjevni predmet, a teško je dati isti iznos za održavanje džamije. Ili, lahko je gledati film devedeset minuta, a teško je učiti Kur'an isto toliko vrijeme. Ili, lahko je beskorisno sjediti u kafiću i ispijati kafu, a teško je praktikovati Poslanikov, a.s., jutarnji i večernji zikr. Ili, lahko je izdvojiti novac i otići na more svake godine, a teško je skupiti sredstva i otići na hadž jedanput u životu. Ili, lahko je tražiti mahanu drugome, a teško je analizirati i ispravljati svoje greške. Ili, lahko je vidjeti trn u tuđem oku, a teško je vidjeti balvan u vlastitom. Itd.

Što se tiče bogatstva i materije općenito, pravi vjernik će se truditi da stekne što veće obrazovanje i težiće visokim radnim pozicijama kako bi i u materijalnom smislu bio jak. Međutim, na prvom mjestu biće mu vjera. Njoj će podrediti materiju. To praktično znači da ga posao neće spriječiti da klanja svaki namaz u njegovo prvo vrijeme, da neće poslovati sa kamatom i alkoholom, da neće žuditi za prestižom i ugledom, nego će mu cilj biti da kroz rad doprinese da Allahova riječ bude gornja. U Kur'anu se kaže da su mnogi ljudi radiše samo zato što vole bogatstvo. Prve generacije muslimana su imale bogataše u svojim redovima, ali oni nisu gomilali blago, nego su ga ulagali na Allahovom putu, jer dati novac za Islam ne znači potrošiti ga, nego uložiti u investiciju koja će se mnogorostruko isplatiti i vječno trajati. To je prava trgovina. Muslimani nisu osvajali druge države ne da bi stekli bogatstvo te zemlje i pokorili ljude, nego da bi dostavili Uputu. To je recept za uspjeh i na ovom i na budućemsvijetu.

FORMA SELAMA.

Ono što je također veoma bitno napomenuti jeste da poselamiti nekoga ne znači kazati samo Selam, već najkraće Selam alejk. Samo “selam” kao pozdrav ne znači ništa. Slične nedorečene pozdrave imamo u tzv. međunarodnim pozdravima tipa Dobar dan, koji ne znači ništa, osim konstatacije da je dan dobar, ali ako bi nekome kazali Dobar dan vam želim onda bi to već bio smislen pozdrav. No, Selam alejk ima najpotpunije značenje i smisao budući da je ujedno i dova za čovjeka da bude u okrilju Božijeg mira i na ovom i na budućem svijetu, a ima li nešto bolje što možemo poželjeti?! Esselamu alejkum je najbolji pozdrav i pri susretu i pri odlasku. Nakon njega možemo upotrijebiti i druge pozdrave, kao što je Merhaba, Prijatno, itd. Usput da još napomenem da naš česti pozdrav Allahimanet također nema nikakvo značenje. Umjesto toga pravilno bi bilo kazati Allahu na emanet.


Autor: blagodatvode@gmail.com


10.07.2011.

{ D I J E T A - SA - V I S NJ A M A }

Dijeta s višnjama: 7 dana, 3 kilograma manje

Držanje dijete nije lako i ne uspeva svima. Restriktivni režim ishrane prate konstantna glad i odricanje od omiljene hrane, zbog čega većina ljudi ne uspeva da istraje u borbi s viškom kilograma. Uz dijetu s višnjama, koju je osmislila dr Ana Bins, poznati britanski nutricionista, nećete ni osetiti da ste na dijeti, pa ćete se bez muke i gladovanja za nedelju dana osloboditi čak tri kilograma.

Da biste uspeli u svojoj nameri, dnevno ne smete da unosite više od 1.200 kalorija.
Pored toga, treba da pojedete i 300 grama višanja koje sadrže dodatnih 280 kalorija, pa računica može da vas zbuni.
S našim nedeljnim planom ishrane to će vam biti veoma lako, a unećete onoliko kalorija koliko vam je potrebno.
Osim toga što ćete mršaviti, zahvaljujući višnjama vaša creva će raditi bolje, organizam će biti čistiji i brže će sagorevati rezerve masti.
Dijetu držite tri dana, napravite jedan dan pauze kada nećete jesti višnje, pa je ponovite. Dok pauzirate, ne smete da jedete slatkiše i trudite se da na vašem jelovniku budu zastupljeni posno meso, riba i povrće.

ŠTA JE DOZVOLJENO
300 g višanja dnevno, jaja, sve vrste mesa, uključujući i morske plodove, povrće, prvenstveno paradajz, paprika, luk, krastavac, tikvice, patlidžan, blitva, kupus, šargarepa, pečurke… voće, bez izuzetaka, oko 150 g meda i suvog voća nedeljno, maslinovo ulje, voda, čaj, povremeno i nezaslađeni sok

ŠTA JE ZABRANJENO
sve vrste šećera, pasulj, grašak, čokolada, so, majonez, kvasac, sirće
 

 

PLAN ISHRANE
Ponedeljak
Doručak: parče integralnog hleba, dve šnite pilećih prsa, 1 dl mleka ili jogurta
Užina: 150 g višanja
Ručak: kuvano jaje, 250 g mešanog kuvanog povrća začinjenog maslinovim uljem i limunom, 40 g integralnog hleba
Užina: 150 g višanja
Večera: 150 g pečene juneće šnicle začinjene s dve kašike maslinovog ulja, 40 g hleba, a za desert pire od jabuka

Utorak
Doručak: 50 g muslija, 2,5 dl jogurta
Užina: 150 g višanja
Ručak: 100 g pečenog belog mesa, 250 g mešanog kuvanog povrća, kašika maslinovog ulja, limun, 40 g integralnog hleba
Užina: 150 g višanja
Večera: 120 g grilovanog oslića ribe i 250 g salate od kukuruza i šargarepe začinjene maslinovim uljem, sirćetom i limunovim sokom, 50 g hleba

Sreda
Doručak: voćni jogurt
Užina: 150 g višanja
Ručak: 100 g testenine sa sosom od paradajza i dve kašike rendanog kačkavalja
Užina: voćna salata od višanja i sezonskog voća
Večera: 150 g mladog sira, 250 g mešanog sirovog povrća s maslinovim uljem i limunom, 40 g integralnog hleba

 

 

 
10.07.2011.

{ ZELENI CAJ JE SUPER, ALI NE ZA SVE }

Zeleni caj je super, ali ne za sve

Pijenje zelenog čaja smanjuje nivo takozvanog „lošeg” holesterola, a nivo „dobrog” holesterola ostavlja nepromenjenim, poručuju kineski stručnjaci sa Medicinskog fakulteta u Pekingu. To je možda jedan od razloga što se ovaj čaj dovodi u vezi s manjim rizikom od srčanih bolesti.

Pekinški tim je analizirao rezultate 14 istraživanja tokom kojih su učesnici redovno konzumirali zeleni čaj ili ekstrakt tog čaja, tokom tri nedelje do tri meseca.

Ovaj čaj je u proseku smanjivao nivo lošeg - LDL holesterola (holesterola niske gustine) za 2,2 mg/dL (miligrama po decilitru krvi), odnosno za nešto ispod dva odsto.

To je prilično malo smanjenje pa se zeleni čaj ne bi mogao preporučiti kao zamena za dokazane medikamente kojima se snižava holesterol, napomenuo je Nejtan Vong, rukovodilac Programa za prevencija srčanih bolesti pri Univerzitetu Kalifornije.

Smatra se da zeleni čaj snižava loš holesterol zahvaljujući tome što sadrži katehine - sastojke koji smanjuju apsorpciju holesterola u crevima.

U poslednje vreme neki stručnjaci postavljaju i pitanje mogućih neželjenih posledica znatnijeg konzumiranja zelenog čaja. Prijavljeno je, na primer, više desetina slučajeva oštećenja jetre zbog preteranog pijenja te vrste čaja. Osim toga, zeleni čaj može da smanji i efikasnost nekih medikamenata.

Vong, međutim, ističe da manje količine ovog čaja mogu da predstavljaju „korisnu komponentu ishrane dobre za srce” jer efekti pijenja zelenog čaja daleko premašuju smanjenje nivoa lošeg holesterola.

Zeleni čaj se, naime, dovodi u vezu i sa manjim rizikom obolevanja od nekih vrsta raka, kao i manjim rizikom od smrtnog ishoda kod zapaljenja pluća.

12.06.2011.

{SAVJETI - ZA - BORBU - PROTIV - ZNOJENJA}


Saveti za borbu protiv znoja i zadaha
Živimo u vreme vladavine kulta čistog tela. Prirodno mirisati smatra se u najmanju ruku nepristojnim, a u SAD čak mogu da vas izbace na ulicu ako se pomalo osećate na znoj. Industrije za proizvodnju sredstava koja neutrališu telesne mirise ne znaju za krizu, ali nije dovoljno poprskati se nečim mirišljavim. Zato vam naši stručnjaci otkrivaju kako da zauzdate telesne izlučevine i uvek mirišete kao cvet.
 
 

 

Opojni dah

. Redovno idite zubaru. Zdravi zubi uslov su i za svež dah i za opšte zdravlje.
. Svako veče, pred pranje zuba, očistite zube zubnim koncem. Perite ih najmanje dva puta dnevno i ne zaboravite da pređete četkicom po jeziku, unutrašnjoj strani obraza i po celom zubnom nizu, sa svih strana. Često je dovoljno da očistite jezik, pa da neprijatan zadah nestane.
. Ne preskačite obroke. Kod pojedinih ljudi zadah iz usta nastaje zbog gladi, a nestaje odmah nakon jela.
. Hranite se raznovrsno. Previše masti i proteina, a premalo ugljenih hidrata, izaziva zadah zbog produkata raspadanja ovih sastojaka u crevima.
. Aroma crnog i belog luka, kuvanih jaja, sira i alkohola ne može se neutralisati pranjem zuba, a ni žvakaćim gumama. Neprijatan miris oseća se dok god se organizam potpuno ne iščisti od ovih namirnica.
. Pijte dovoljno tečnosti, to jest od šest do osam čaša vode dnevno. Kiseo zadah iz usta javlja se ako je vaš organizam dehidriran.
. Zadah iz usta može biti posledica nekog patološkog procesa u organizmu i tada ga je moguće ukloniti samo lečenjem osnovne bolesti. To su najčešće oboljenja respiratornog i digestivnog trakta ili dijabetesa.Noge

. Pre nego što se obujete, operite noge mlakom vodom i onda ih temeljno obrišite pazeći da vam koža između prstiju bude potpuno suva. Potom ih pospite talkom.
. Nemojte nositi isti par cipela dva dana zaredom. Obuću provetravajte i ne obuvajte dok se potpuno ne osuši.
. Nikada ne obuvajte cipele na bosu nogu. Noge se tada još više znoje, obuća je stalno vlažna i postaje leglo bakterija.
. Sami napravite mirišljavi puder za noge koji će ih održavati suvim i mirišljavim. Pomešajte po 50 g sode bikarbone, gustina i bele gline. Dodajte osam kapi eteričnog ulja bora, ilang-ilanga, grejpfruta ili ružinog drveta, po vašem izboru. Koristite čista eterična ulja jer su jedino ona delotvorna. Sve dobro izmešajte i stavite u zatvorenu posudu za puder.


Pazuh

. Najvažnije je da redovno uklanjate dlačice ispod pazuha jer se na njima zadržavaju bakterije.
. Posle svakog tuširanja stavite dezodorans ili antiperspirant ispod pazuha. Najbolji su oni bez aluminijuma jer ne zapušavaju pore i ne remete rad žlezda.
. Kad osetite da vam je pazuh mokar a niste u prilici da se istuširate, obrišite se antibakterijskom vlažnom maramicom. Kad se pazuh osuši, ponovo stavite dezodorans.
. Kako vam se na odeći ne bi videle tamne fleke od znoja, ispod pazuha stavite uloške koji upijaju znoj i koji su ispod većine odevnih predmeta neprimetni.
 


Telo

. Tuširajte se barem jednom dnevno, tako ćete sprati sav znoj s tela i smanjiti količinu bakterija koje se sakupljaju na koži.
. Koristite antibakterijski sapun. On će smanjiti količinu bakterija na koži, a samim tim će nestati i neprijatni mirisi.
. Posle tuširanja se dobro obrišite, tako da vam nijedan deo tela ne ostane vlažan. Naročito obratite pažnju na prepone i pregibe. Bakterije koje izazivaju neprijatne mirise teže se množe na suvoj koži.
. Mažite telo losionom ili mlekom čiji vam se miris dopada. Osim što će vam celo telo prijatno mirisati, koža će vam biti mekša i negovanija.
. Ne preterujte s ljutim papričicama i začinjenom hranom, to podstiče znojenje. Aroma crnog ili belog luka može se zadržati u znoju čak dva dana, a i crvena mesa izazivaju neprijatan miris tela.
 

Rublje

. Oblačite svakog dana sveže oprane stvari jer bakterije na neopranoj odeći stvaraju neugodan miris znoja.
. Nek vaša odeća bude od prirodnih materijala, to umnogome doprinosi smanjenju neprijatnog mirisa tela.
. Odaberite prašak i omekšivač koji prijaju vašem čulu mirisa.
. U ormar sa čistim vešom stavite omiljeni sapun, pa će i odeća poprimiti isti divni miris.
 


12.06.2011.

{ KIVI - SNIZAVA - PRITISAK }

12.06.2011.

{ HLADAN - TUS - ZA - VITALNOST }

09.05.2011.

{ DOKAZANO - U - SNU - SE - BOLJE - PAMTI }

Dokazano - u snu se bolje pamti

Najbolji način da se zapamti tek naučena pesma, rešenje matematičkog zadatka ili novi trik sa kartama jeste da se nakon učenja kratko odspava, objavili su naučnici, i sami začuđeni svojim otkrićem.

Nemački naučnici dokazali su da se mozak tokom sna mnogo bolje odupire „kvarenju” svežih informacija. Njihova studija baca novo svetlo na izrazito složen proces kojim ljudi pohranjuju i koriste namerno stečene informacije i podatke ili, ukratko, na učenje.

Ranija istraživanja pokazala su da se sveže informacije, privremeno pohranjene u deo mozga nazvan hipokampus, ne „primaju” odmah. Takođe je poznato da reaktivacija tih informacija nedugo nakon učenja, ima ključnu ulogu u njihovom trajnom smeštanju u neokorteks, moždani „hard disk”. U budnom stanju, brzo prisećanje naučenog obično je nesiguran proces. Kada bi se, na primer, druga pesma učila nedugo nakon prve, taj postupak bi vrlo verovatno otežao smeštanje prve u duboku memoriju.

Brži prenos podataka
Bjorn Raš sa univerziteta u Libeku i njegove kolege pretpostavljali su da se isto događa i u snu i sproveli su istraživanje da bi saznali da li su u pravu. Naime, zamoljena su 24 dobrovoljca da pokušaju da zapamte 15 parova karata sa slikama. Nakon 40 minuta, pola ispitanika pošlo je na spavanje, a ostali su dobili novih 15 parova karata sa nešto drugačijim uzorkom slika.

Nakon dremeža, i prva grupa je dobila isti, drugi zadatak. Nakon toga su članovi obe grupe morali da pokažu šta su zapamtili iz originalnog zadatka. Na iznenađenje naučnika, grupa koja je spavala ostvarila je znatno bolje rezultate, uparivši tačno 85 odsto karata, nasuprot 60 procenata grupe koja je bila budna.

„Reaktivacija sećanja imala je potpuno drugačiji učinak u budnom i u stanju sna. Na osnovu CT snimaka, naslućujemo da je razlog za taj iznenađujući rezultat to što je već u prvim minutima sna počeo prenos podataka iz hipokampusa u neokorteks”, izjavila je jedna od autorki istraživanja Suzane Dikelman, sa univerziteta u Libeku.

09.05.2011.

{ NAUCNICI - IZTRAZUJU - UTICAJ - SNA - NA - ZDRAVLJE }
Naučnici istražuju uticaj sna na zdravlje

Pri univerzitetu u Sidneju otvoren je centar za istraživanje posledica nedovoljnog spavanja na fizičko i mentalno zdravlje.

Naučnici će u ovom centru, između ostalog, pokušati da utvrde da li postoji veza između nedovoljnog spavanja i oboljenja kao što su Alchajmerova bolest, demencija i manična depresija.

Istraživači veruju da postoji nedovoljna svest o tome koliko je spavanje važno za zdravlje i da je moguće usporiti razvoj nekih degenerativnih nervnih bolesti ukoliko bolesnicima pomognu da bolje spavaju.

Naomi Rodžers, šef laboratorije koja će vršiti ova ispitivanja, za Bi-Bi-Si objašnjava zašto su naučnici posumnjali da ova veza uopšte postoji i kaže da je poznato da je kod većine ovakvih bolesti i poremećaja jedan od glavnih i najvažnijih simptoma poremećen ciklus sna i budnosti.

Vrlo često se dešava da oboleli ne mogu da spavaju u normalno vreme, odnosno noću.

„Prisutni su i brojni poremećaji samog sna, a nas zanima da li ti poremećaji u učvršćivanju sna ili u ciklusu sna i budnosti mogu da posluže kao najava ozbiljnih oboljenja”, kaže Rodžersova.

Ona navodi da je poznato da je spavanje period odmora i oporavka mozga, kao i da se veruje da tokom REM faze sna mozak konsoliduje pamćenje i sređuje podatke o svemu onom što nam se dešavalo tokom dana.

Neka ispitivanja su pokazala da nedostatak sna može da poremeti proces učenja i pamćenja, a poznato je da san takođe oporavlja telo, različite segmente metabolizma.

Kod dece se, na primer, noću u snu luče ogromne količine hormona rasta, a veruje se da i adolescenti najviše rastu u snu i zato Rodžersova naglašava da je veoma važno da povedemo računa o spavanju.

„Najbolje je ako možete da odspavate osam sati odjednom, a ljudima koji ne mogu da spavaju dovoljno dugo savetujemo da probaju da barem odremaju tokom dana i da tako probaju da nadoknade manjak sna”, poručije Rodžersova.

I u studiji tima naučnika sa američkog univerziteta Prinston, navodi se da nedovoljno spavanje može da utiče da mozak prestane da prozvodi nove ćelije, odnosno, da utiče na deo mozga koji je zadužen za pamćenje.09.05.2011.

{ B L A G O D A T I - L I M U N A }
BLAGODATI LIMUNA 


 Limuns (citrus) je je čudotvoran proizvod za ubijanje kancerogenih stanica.
Snažniji je 10000 (deset tisuća) puta od kemoterapije.
Zašto mi ovo saznajemo tek sada?
Zato što postoje laboratoriji koje su zainteresirani za proizvodnju
jedne sintetičke verzije koja će im donijeti ogromnu zaradu.
Vi od sada možete pomoći jednom prijatelju obavještavajući ga da
je limunov sok blagotvoran za spriječavanje te bolesti. Njegov ukus je
ugodan i ne stvara one strašne posljedice kao kemoterapija.
Ako imate mogućnosti, zasadite limunovo drvo na terasi ili u vrtu.
Koliko ljudi umire dok se ljubomorno čuva ova tajna, da ne bi bili
pogođeni multimiljunaši velikih korporacija.
Kao što znate, stablo limuna je nisko, ne zauzima mnogo prostora i
poznato je po svojim raznolikim plodovima.
Možete uzimati limun na razne načine: možete jesti plod, 
cijediti ga i pravite razna pića i kolače.
Pripisuju mu se razna svojstva, ali najpovoljniji efekt ima na ciste i
tumore.
Ova biljka je dokazani lijek protiv svih tipova raka.
Smatra se također da je on antimikrobski agens širokog spektra protiv
bakterijskih infekcija i gljivica, da je efikasan protiv internih
parazita i crijeva, da regulira veoma visoki krvni tlak i živčane
poremećaje i djeluje antidepresivno.
Izvor ove informacije je fascinantan: on potiče od jednog od najvećih
proizvođača lijekova na svijetu, koji tvrdi da posle više od 20 godina
rada u laboratoriju od 1970. god. je konstantirano da limun uništava
maligne stanice u dvanaest vrsta raka, među kojima je rak debelog
crijeva, dojke, prostate, pluća i gušterače.
Sastojci ove biljke su pokazali da djeluju 10000 (deset tisuća) puta
bolje od Adiamicina, kemoterapeutske droge za usporavanje rasta
kanceroznih stanica.
Ono što je još iznenađujuće je to što limun uništava kancerogene
stanice, a ne utiče na zdrave stanice.


Znanstveni institut za zdravlje, L. L. C. ; 819 N. Koz ul., Baltimore, MD,
1201.
Institut de Sciences de la Santé ; L. L.L., 819 N. Causez Street,
Baltimore, MD 1201.


 Limuns (citrus) je je čudotvoran proizvod za ubijanje kancerogenih stanica.
Snažniji je 10000 (deset tisuća) puta od kemoterapije.
Zašto mi ovo saznajemo tek sada?
Zato što postoje laboratoriji koje su zainteresirani za proizvodnju
jedne sintetičke verzije koja će im donijeti ogromnu zaradu.
Vi od sada možete pomoći jednom prijatelju obavještavajući ga da
je limunov sok blagotvoran za spriječavanje te bolesti. Njegov ukus je
ugodan i ne stvara one strašne posljedice kao kemoterapija.
Ako imate mogućnosti, zasadite limunovo drvo na terasi ili u vrtu.
Koliko ljudi umire dok se ljubomorno čuva ova tajna, da ne bi bili
pogođeni multimiljunaši velikih korporacija.
Kao što znate, stablo limuna je nisko, ne zauzima mnogo prostora i
poznato je po svojim raznolikim plodovima.
Možete uzimati limun na razne načine: možete jesti plod, 
cijediti ga i pravite razna pića i kolače.
Pripisuju mu se razna svojstva, ali najpovoljniji efekt ima na ciste i
tumore.
Ova biljka je dokazani lijek protiv svih tipova raka.
Smatra se također da je on antimikrobski agens širokog spektra protiv
bakterijskih infekcija i gljivica, da je efikasan protiv internih
parazita i crijeva, da regulira veoma visoki krvni tlak i živčane
poremećaje i djeluje antidepresivno.
Izvor ove informacije je fascinantan: on potiče od jednog od najvećih
proizvođača lijekova na svijetu, koji tvrdi da posle više od 20 godina
rada u laboratoriju od 1970. god. je konstantirano da limun uništava
maligne stanice u dvanaest vrsta raka, među kojima je rak debelog
crijeva, dojke, prostate, pluća i gušterače.
Sastojci ove biljke su pokazali da djeluju 10000 (deset tisuća) puta
bolje od Adiamicina, kemoterapeutske droge za usporavanje rasta
kanceroznih stanica.
Ono što je još iznenađujuće je to što limun uništava kancerogene
stanice, a ne utiče na zdrave stanice.


Znanstveni institut za zdravlje, L. L. C. ; 819 N. Koz ul., Baltimore, MD,
1201.
Institut de Sciences de la Santé ; L. L.L., 819 N. Causez Street,
Baltimore, MD 1201.05.04.2011.

{ BOGATI - NISU - ZDRAVIJI }


Bogati nisu zdraviji

Bogatije nacije su automatski i zdravije, tvrdi Lari Samers, ekonomski savetnik Baraka Obame. Međutim, da sociolozi britanskog Univerziteta Kembridž, smatraju drugačije.

Ti stručnjaci su proučili podatke o 22 zemlje tokom gotovo pedesetogodišnjeg perioda, da bi proverili tačnost verovanja da se stimulisanjem privrednog rasta automatski poboljšava nivo javnog zdravlja.

Pokazalo se da pomenuta tvrdnja ne važi za sve slučajeve, već se dešava da zdravlje neke nacije opada i u situaciji kad se nacionalni prihod povećava.

Greška je u tome što političari često imaju u vidu samo ekonomski rast, a zanemaruju individualni životni standard stanovnika, pre svega pitanje siromaštva i ekonomske nejednakosti.

Samers je privredni rast i unapređenje zdravlja stanovništva prvi put doveo u vezu u jednom izvestaju iz 1996. godine, a otad je to postala „formula vodilja” kako za ministre zdravlja mnogih zemalja, tako i za globalna finansijska tela čiji je zadatak podrška međunardnom razvoju.

Tim iz Kembridža je razmotrio efekte siromaštva i nejednakosti u 22 južnoameričke zemlje između 1960. i 2007. godine, analizirajući i odnos tri standardna pokazatelja javnog zdravlja - očekivanog životnog veka, stope mortaliteta dece i stope smrtnosti od tuberkuloze - s bruto domaćim proizvodom (BDP) po stanovniku, kao merilom privrednog rasta.

Pokazalo se da, u principu, svaki procenat rasta BDP-a dovodi do smanjenja smrtnosti novorođenčadi za 1,2 odsto i produžavanja očekivanog životnog veka za 22 dana.

Međutim, ako je uz rast BDP-a beleženo i povećanje nejednakosti u društvu, smrtnost novorođenčadi se smanjivala u manjoj meri (0,9 odsto na svaki procenat BDP-a više), dok se mortalitet tuberkuloznih bolesnika uopšte nije smanjivao, a očekivani životni vek se nije produžavao.

S druge strane, kada se nejednakost u društvu smanjivala, jedan procenat rasta BDP-a rezultirao je smanjenjem smrtnosti novorođenčadi za 1,5 odsto, smanjenjem stope smrtnosti od tuberkuloze za 1,8 odsto i produženjem očekivanog životnog veka za 51 dan.

U svetlu ovih nalaza, jedan od autora istraživanja, dr Lari King ističe da bi svetski političari, centralne banke i međunarodne političke organizacije trebalo mnogo više da se bave smanjenjem siromaštva i nejednakosti, a ne samo time kako da se posle globalne finansijske krize obnovi visoka stopa ekonomskog rasta. U protivnom, mozda rizikuju znatan gubitak ljudskih života.


Stariji postovi

Minin Seher
<< 07/2011 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

DIJETE {IZHRANA} I ZDRAVLJE
ODABRANI {POUCNI} TEKSTOVI


MALI SAVJETI ZA DOMACICE
MENI DRAGE SLIKE

MOJI FAVORITI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
53154

Powered by Blogger.ba